Klackovitý architekt Martin Rajniš (2016)

Dokument o naší práci z rukou Romana Vávry, odvysílaný 30.05.2018 na ČT ART: Analogový architekt v digitálním světě. Martin Rajniš je urputný, svéhlavý a geniální autor, který dnes staví tak, aby nezaplevelil krajinu.

What do you think?