Archive for the ‘Filmy’ Category:

Doubravka (2019)

Dokument o vzniku rozhledny Doubravky, napsal, natočil a zrežíroval Vojta Kopecký. Rozhledna Doubravka, Čihadla, Praha 14 / Autor stavby: Huť architektury Martin Rajniš – Martin Rajniš, David Kubík, Tomáš Kosnar / Investor: Landia Management – Kamil Hošťák / Provozovatel: Městská část Praha 14

Klackovitý architekt Martin Rajniš (2016)

Dokument o naší práci z rukou Romana Vávry, odvysílaný 30.05.2018 na ČT ART: Analogový architekt v digitálním světě. Martin Rajniš je urputný, svéhlavý a geniální autor, který dnes staví tak, aby nezaplevelil krajinu.

DÓM CHAOSU (2016)

Krátký dokument Dóm chaosu pojednává o vzniku anarchostruktury architekta Martina Rajniše. Stavba vyrostla v rámci workshopu v Kampusu Dejvice na Life Sciences Film Festivalu 2015 a veřejný prostor zdobila po dobu jednoho měsíce.
www.lsff.cz
www.hutarchitektury.cz

Dóm Chaosu Martina Rajniše (2015)

15. – 18. října 2015 V rámci Life Sciences Film Festivalu pořádá Huť Architektury Martina Rajniše workshop na kterém postavíme klenbu z mladých kmenů, přímo v areálu Kampusu Dejvice. Půjde o tzv. strukturální konstrukci z kmínků. Důležitou ideou stavby je hledání významu a moci chaosu a entropie v konstrukcích. Konstrukce Dómu je ve své podstatě podrobně neplánovaná. Přesná podoba vznikne v průběhu workshopu. Neurčitost a nepředurčitelnost je klíčová charakteristika celého konceptu. Dóm Chaosu je z tohoto pohledu Anarchostruktura.