TRANSBORDÉR KYJSKÝ

Huť architektury Martin Rajniš - Martin Rajniš, David Kubík, Tomáš Kosnar

01
02
03
04
05
06
07

Název stavby:                                           Transbordér Praha 14

Místo:                                                         Kyjský rybník

Autor:                                                         Huť architektury Martin Rajniš

Fáze:                                                           Ověřovací studie

Zadavatel:                                                 Městská část Praha 14

Celkové rozměry š, d, v:                         9,0m; 44,4m; 9,2m, rozpon 25m

Odhadované stavební náklady:           3 mil. Kč + DPH

 

Transbordér je jednoduchý přepravník pro chodce a cyklisty, kříženec mezi mostem a jednoduchou lanovkou. Původ transbordéru sahá hluboko do minulosti. Vrcholným obdobím transbordérů je 19. století, kdy vznikali obrovské ocelové transbordéry v ústí přístavů. Pod jejich desítky metrů vysoko umístěnými vazníky proplouvali zaoceánské plachetnice a z břehu na břeh přejížděli obrovské gondoly, které pojali mnoho lidí i vozů. Transbordéry do dnes zachované převáží i auta a autobusy.

Transbordér na břehu Kyjského rybníka je mnohem menším a jednodušším zařízením. Jeho rozpon je zhruba 25m a pohon gondoly, která pojme 6 lidí, nebo 2-3 cyklisty zajišťují vlastní síly cestujících – tahají za lano a tím uvádějí transbordér do pohybu.

Výhoda transbordéru spočívá ve třech věcech.

  1. Tím, že není třeba budovat širokou mostovku, která může být plná lidí nebo sněhu, klesá masivnost celé konstrukce a transbordér je tak levnější než běžná lávka.
  2. Vysoko položený vazník je nad hladinou stoleté vody a transbordér je tak dobře chráněn před dopady potenciální povodně.
  3. Pohyb po transbordéru je mimořádný zážitek a atrakce. Jak ukázal náš transbordér v Chrastavě, stává taková stavba ihned vítanou a oblíbenou atrakcí. Dohromady s rozhlednou Doubravka doplní zelený pás, který se táhne podél Rokytky přes Palmovku až k Vltavě.

Na obou březích stojí podpory ve tvaru X, pod křížením je zavěšen jednoduchý vodorovný nosník na rozpon 25m. Na jeho spodní straně bude pojezdová kolejnička, po které se pohybuje kabinka. Ta je půdorysně tak velká (1,1mx2,2m), aby přepravila 6 lidí. Vozík pojme i kola, kočárek, invalidní vozík, atd. Hlavní vodorovný nosník je tedy zatížen pouze lokálně, vahou pohybujícího se vozíku (cca 1,5t). Narozdíl od mostu, kde je nutné počítat se zatížením 0,4t/m2 po celé jeho ploše, může být konstrukce transbordéru velmi subtilní.

Vozík transbordéru je na obou stranách opatřen vrátky. Lidé vstoupí dovnitř, zavřou vrátka a ručkováním po provaze se lehce dostanou na protější břeh. V případě, že je vozík na druhé straně,  pak není problém si ho pomocí provazu přitáhnout k sobě.

Nosnou konstrukcí jsou dřevěné talkově impregnované kulatiny kryté z vrchu oplechováním. Dřevěné prvky jsou spojeny styčníky z žárově zinkované oceli a ocelových lan. Je tak zajištěna velmi vysoká životnost s minimálními náklady na údržbu. Nic se nemusí natírat a minimální životnost při pravidelné kontrole a základní minimální údržbě je 25 let.

Podpory na břehu stojí na betonových patkách kotvených do země pilotami průměru cca 250mm. Celá hmota betonové patky je ukryta pod terénem a není vidět. Nenarušují tak přírodní charakter místa.

Vozík a nástupní lávky spolu s hnacím mechanismem jsou provedeny z žárově zinkované oceli v provedení odolném proti vandalismu.

prev next