VENKOVNÍ CELOROČNÍ UČEBNY

Huť architektury Martin Rajniš – David Kubík, Petr Štambach, Filip Kuchař

venkovni ucebna 01
venkovni ucebna 02
venkovni ucebna 03
venkovni ucebna 04
venkovni ucebna 05
venkovni ucebna 06
venkovni ucebna 07
venkovni ucebna 08
venkovni ucebna 09
venkovni ucebna 10
venkovni ucebna 11
venkovni ucebna 12
venkovni ucebna 13

Učebna vznikla za podpory odboru školství MHMP, který se dlouhodobě snaží zkvalitnit prostředí Pražských škol. Dostat děti ven, do jiného prostředí byl nápad Filipa Kuchaře, celoroční vytápěná učebna je posun od sezónních učeben o level výš.

Projekt od samého začátku cílil na vytváření nových vzdělávácích možností a příležitostí, zkvalitňování vzdělávacích prostor, které bude přirozeně podněcovat k diskuzi a zamyšlení v oblasti vzdělávání, výchovy a zdraví. Bude zaměřen na zlepšování vzdělávacích procesů učení a to ať už se jedná o jakékoliv předměty. Nabídne dětem, žákům i pedagogům nové podněty a bude je inspirovat k aktivitám, které by jinak nemohli realizovat nebo pouze v omezené míře. Třída umístěná uprostřed školní zahrady tak přirozeně vybízí k experimentování, bádání, zkoumání, objevování, pozorování a zároveň poskytuje bezpečné a stálé prostředí. Přesun vzdělávácích aktivit ven řeší také problematiku nedostatečného pobytu venku u dnešních dětí.

Celoroční venkovní třída je koncipována jako zateplená a osvětlená třída, ze tří stran zcela prosklená, tedy ve vysoké míře provazující prostor s okolní přírodou. Venkovní třída umožňuje výuku v takřka stejném režimu jako v běžné třídě, ale také provozování volnočasových aktivit. Třída je vybavena stejně jako sezónní učebna, kde ale díky zavedení elektrické energie či přívodu vody si dává za cíl stát se novým a unikátním prostorem, vhodným i pro zavádění inovativních prvků do vzdělávání. Třídu je možné tedy vybavit i interaktivním displejem či wi-fi routrem, např. pro používání tabletu s měřícími sensory na přírodovědné bádání. I tato třída tak motivuje pedagogy k přemýšlení, hledání nových cest, zkoušení něčeho nového a poskytuje zároveň příležitost vzdělávat venku a trochu jinak.

Text: Filip Kuchař http://skoly.praha-mesto.cz/88448_Nase-skoly-ziskaly-nove-inspirujici-prostory-Venkovni-tridy-sezonni-i-celorocni

Foto: René Volfík

prev next