VENKOVNÍ HERNY

Huť architektury Martin Rajniš – David Kubík, Petr Štambach, Filip Kuchař

didakticka kostka_kvadr 01
didakticka kostka_kvadr 02
didakticka kostka_kvadr 03
didakticka kostka_kvadr 04
didakticka kostka_kvadr 05
didakticka kostka_kvadr 07
didakticka kostka_kvadr 08
didakticka kostka_kvadr 10
didakticka kostka_kvadr 11
didakticka kostka_kvadr 12
didakticka kostka_kvadr 13
didakticka kostka_kvadr 14
didakticka kostka_kvadr 15
didakticka kostka_kvadr 16
didakticka kostka_kvadr 17
didakticka kostka_kvadr 18
didakticka kostka_kvadr 19

Tento objekt vznikl za podpory odboru školství MHMP v rámci zkvalitňování prostředí škol. Venkovní učebna je koncipována jako vzdušný, otevřený a zastřešený prostor, umožňující estetický a harmonický rozvoj dětí i žáků při pobytu na čerstvém vzduchu. Venkovní učebna umožňuje výuku podobnou režimu v běžné třídě, ale také provozování volnočasových aktivit školní družiny a klubu. Učebny pro potřeby základního vzdělávání jsou vybaveny pojízdnou tabulí, skládacími dřevěnými židlemi a dřevěnými podložkami pro psaní nebo kreslení a odkládacími boxy pro ukládání výukového materiálu. Celý prostor je velmi variabilní. Pro potřeby dětí v předškolním vzdělávání jsou učebny vybaveny stolky a židličkami, k dispozici je i nabídka posuvných interaktivních boxů a vestavných polic např. pro práci s přírodním či výtvarným materiálem, popřípadě dalšími pomůckami.

Venkovní učebna se tak stává novým a unikátním prostorem, který je prostředkem pro zavedení inovativních prvků  do vzdělávání. Motivuje pedagogy k přemýšlení, hledání nových cest, zkoušení něčeho nového a poskytuje zároveň příležitost vzdělávat venku a trochu jinak.

Přesto, že stěžejní vzdělávácí oblastí je EVVO, budování vztahu k přírodě, prohlubování poznatků o přírodních jevech, vnímání pestrosti přírodní říše, tak pedagogům přináší daleko větší možnosti prožitkového učení a  propojení všech vzdělávacích oblastí do integrovaných celků. Děti i pedagogové tak mají možnost začít vnímat vzdělávání venku jako běžnou součást vzdělávání a svou vlastní zkušeností zjistí, jaký přínos má – nejen pro děti, ale i pro ně.

Text: Filip Kuchař http://skoly.praha-mesto.cz/88448_Nase-skoly-ziskaly-nove-inspirujici-prostory-Venkovni-tridy-sezonni-i-celorocni

Foto: René Volfík

prev next