MAJÁK A MUZEUM JÁRY CIMRMANA

Huť architektury Martin Rajniš - Martin Rajniš, David Kubík

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Příchovice, Jizerské hory/ investor: U Čápa Příchovice s.r.o. – Aleš Voverka, Vlasta Plecháč/ / statika: Agral Plast Liberec/ expozice muzea: Václav Kotek, Luděk Novotný/ dodavatel dřevěné konstrukce: NAGA s.r.o. – Václav Horecký/ betonový monolit: Tomasy s.r.o. – Pavel Tomasy/ kamenné konstrukce – Vlasta Plecháč, Jan Pidanič/ výplně otvorů, pergola: Pavel Boška/ foto exteriér: David Kubík/ foto interiér: Radka Cíglerová

Muzeum a Maják Járy Cimrmana vznikly na popud Aleše Voverky. Stavba doplňuje areál U Čápa na jižním svahu pod Příchovicemi v Jizerských horách. Rozhledna i Muzeum by měly zvýšit návštěvnost penzionu v letních měsících. Investoři se zde snaží z vlastních zdrojů (bez dotací) vybudovat příjemné, fungující místo. Výjimečný krajinný rámec je jim blízký, budují zde pastviny, stezky, starají se o aleje a postavili zde rozhlednu.

Muzeum Cimrmanovy doby prakticky není vidět. Je kompletně zanořené do svahu a kryje ho kamenná stěna, která se plynule napojuje na ostatní zdi probíhající po vrstevnici areálem. Dalo by se říci, že jde o horizontální prvek pro toto místo typický.

Estetický koncept stavby spočívá právě v kontrastu horizontálních zdí a vertikály v podobě dřevěné konstrukce Majáku. Kámen je těžený přímo na místě výkopu, dřevo pochází z Jizerských hor (konstrukce douglaska, schodiště dub).

Návštěvník vstupuje otvorem v kamenné zdi do muzea, (které vznikalo ve spolupráci se skutečnými Cimrmany) a pokračuje přímo ze středu muzea vzhůru po točitém schodišti do výšky 18m na vyhlídkovou plošinu Majáku. Vršek Majáku je opatřen typickými atributy, jako je ochoz, stožár, korouhev, segmentové zasklení. Je zde umístěno panorama s popiskami okolí.

MAJÁK rozměry (výška od střechy muzea): korouhev +25,6m; střecha +20,7m; vyhlídková podesta +18,0m; výška očí +19,8m; vnější rozměr oblouky Ø 4,7m; vnější rozměr schodiště Ø 4,2m; střední schodiště Ø 2,2m; zastavěná plocha 13,8m2; obestavěný prostor 297m3; tahové kotvy ve vzdálenosti 13,0m. Maják materiál: řezivo Douglaska 25,0m3; ocel žárově zinkovaná 5200kg, metráž ocelových lan 240bm (Ø 19mm), schodiště Dub 4,2m3, počet schodů: 105

MUZEUM rozměry: 22,7m x 11,6m; zastavěná plocha 162m2; betonový monolit 110m3; obestaveny prostor 567m3; kamenná stěna muzeum v délce 32m (cca 38,4 m3, kámen vytěžený z místa stavby); pergola 10,0m x 2,8m; hoblovaný modřín 2,0m3, kalené sklo 6mm 32m2

prev next