Přednáška “Proměnlivé domy v měnícím se světě” (2010)

What do you think?