Huť architektury Martin Rajniš

kniha souhrnná obsáhlá monografie s více než pěti sty stranami velkého formátu zachycující vývoj tvorby Martina Rajniše a jeho kolegů v posledních dvaceti letech. Jednoho dne se totiž etablovaný architekt rozhodl „sesednout z tygra“, vše opustit a vydat se na několik let na cesty. Po návratu kolem roku 2000 se rozhodl hledat nové cesty tzv. přirozené architektury. Když jsem se vrátil, začínalo zrovna 21. století. A mně se vrátila chuť navrhovat baráky! Jednu věc jsem ale věděl jistě: musím se pokusit dělat úplně jinou architekturu! A na to musím žít úplně jinej život…“ (Martin Rajniš)

Ukázky z přístupů Huti architektury, Prof. Ing. arch. Martin Rajniš (Huť architektury) / Festival venkovské architektury 22. srpna 2020, Krásné

Osvětová akce s cílem udělat laické veřejnosti přehled o možnostech přístupu k architektuře na venkově.

Domy pro venkov dle Martina Rajniše, Prof. Ing. arch. Martin Rajniš (Huť architektury) / Festival venkovské architektury 22. srpna 2020, Krásné

Osvětová akce s cílem udělat laické veřejnosti přehled o možnostech přístupu k architektuře na venkově.

Beseda v Libereckém Knihkupectví Fryč (2019)

Architekt Martin Rajniš se skupinou spolupracovníků vytvářejí po více než deset let řadu experimentálních staveb a hledají možné cesty budoucího vývoje architektury.