Výstava v Jízdárně Pražského hradu

Huť architektury Martin Rajniš – Martin Rajniš, Tomáš Kosnar

01
03
04 (1)
05
06
07
09
10 (1)
210615_JIZ_hlavni_vykres_korekce

U příležitosti stopadesátého výročí narození architekta Jana Kotěry vznikla v Jízdárně Pražského hradu výstava nazvaná „Česká architektura od secese k dnešku“. Organizátoři výstavy architekt Petr Ivanov a kurátor historik architektury Vladimír Šlapeta výstavu strukturovaly do pěti celků, poslední reprezentoval Českou architekturu po Sametové revoluci. Snahou kurátorů bylo shromáždit a prezentovat architekturu na modelech.
Návštěvník prochází zatemněnou Jízdárnou členěnou tmavými stěnami, které vytváří nepravidelné koridory, dobře reagující na různá měřítka modelů, kterým sluší bodové intenzivní osvětlení.
Jak jsme si zvykli, práce Huti architektury Martina Rajniše vybočuje mimo rámec očekávaného. Nejinak tomu bylo i na této výstavě. Huť architektury navrhla a realizovala 2 části výstavy pojmenované Včelín a Věže.
Prvním vstupem byla vysoká černá kostka se zrcadly se čtyřmi zavěšenými modely rozhleden visící nad hlavami návštěvníků.
Rozhodnutí zavěsit dřevěné modely již realizovaných věží v měřítku 1:8, do prostoru nad běžně prezentovanou architekturou prezentovalo nezařaditelnost této tvorby, přístupu k architektuře i k materiálu.
Druhým vstupem Huti architektury Martina Rajniše do výstavy se stala stavba Včelína centrálně umístěná u vstupu do expozice. „Model“ prezentoval přístup ke konstrukci, dřevu, struktuře doslova hapticky 1:1. Díky souběhu termínů realizace Včelína a výstavy jsme měli možnost takto efektně prezentovat skutečnou architekturu přímo v expozici. Včelín navíc vznikl jako malá obdoba věže Ester, kterou kancelář postavila v roce 2017 v Jeruzalémě, v Izraeli. Bylo tedy možno ho chápat i jako „model“ Jeruzalémské Ester.
Specifická atmosférou světla a tmy v expozici umožnila dřevěným modelů skutečně skvěle vyniknout.

foto: Aleš Jungmann

prev next