TRANSBORDER ANDĚLSKÉ ÚDOLÍ/ CHRÁSTAVA

n01
n02
n03
n04
n05
n06
n07
n08
n09
n10
n11

Huť architektury Martin Rajniš – Martin Rajniš, David Pavlišta, Jitka Pucandlová, David Kubík / foto: Tomáš Tesař, Vojta Pešek, David Pavlišta

Transbordérem (T.B.) nazýváme přepravní systém, který k dopravě přes překážku užívá gondolu (vozík), zavěšený na kladkách, jedoucích po speciálně upraveném vazníku. Jedná se o určitou modifikaci kabinové lanovky. Transbordéry se užívají již řadu století. Jejich nejčastější poloha je v ústí přístavů. Tam je nutné zachovat velkou světlou výšku pro rozměrná plavidla. Gondola (T.B.) se však pohybuje na úrovni nábřeží, což je pro cestující nejpohodlnější. Prof. ing. arch. Mirko Baum z T.H. Aachen realizoval T.B. v Porůří na říčce Niers v roce 2003. Tím vrátil tento klasický systém znovu do povědomí současníků. Jeho komorní měřítko vytvořilo krásný vzor užitečný pro lidi. Touto realizací jsme se inspirovali a navrhli obdobné zařízení pro náhradu povodní zničené pěší lávky v Chrastavě – Andělské hoře. Na rozdíl od T.B. v Porůří, který je celý kovový, jsme T.B. v Andělské hoře zkonstruovali z odkorněných kmenů stromů. Tím vzniká konstrukce bližší přírodě, ale s obdobnými statickými vlastnostmi. Ekonomika dřevěné varianty je podstatně příznivější v porovnání s kovem. O ekologických aspektech ve prospěch dřeva nelze pochybovat. Pevná vodorovná část T.B. je dostatečně vysoko nad vodní hladinou. Svislé podpory jsou v zákrytu za stabilními překážkami a vozík (gondolu) je možno vyklonit o 90° tak, aby byl nad úrovní hladiny rozvodněné řeky. T.B. se tak stává prostředkem s podstatně vyšší odolností proti povodním.

prev next