TRANSBORDER NANTES

Huť architektury Martin Rajniš – Martin Rajniš, Tomáš Kosnar

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Huť architektury předkládá projekt transbordéru přes řeku Sevre v obci Moulin du Liveau (Georges), Základní otázka zní proč právě transbordér?

Najdeme tři hlavní argumenty.

Prvním z nich je pro nás síla a půvab myšlenky transbordéru. Transbordér je chytré a nádherné zařízení. Ve francouzkém příspěvku ke světové technické revoluci hraje výraznou roli. Vrátit se znovu k tomuto řešení, ale v daleko menším lidském měřítku, je nádhera. Je to oslava a připomenutí stavitelů a inženýrů, kteří tato zařízení tvořili a vyvijeli. Ostatně jeden transborder, jak všichni dobře víme, byl původně i v Nantes přes Loiru až do 60. let.

Zadruhé – pro lidi je transbordér atrakce. Je to velká hračka pro dospělé. Naše Huť jeden transbordér pro pěší realizovala v nedávné době v Čechách, obci Chrastava. Nahradil původní pěší lávku strženou povodní na turistické stezce. Atraktivita stezky rázem stoupla o řád a mnoho lidí volí tuto cestu prostě proto, že je to zcela ojedinělý způsob přepravy přes řeku – hravý a dobrodružný. Nepochybujeme o tom, že transbordér přes Sevre bude podobnou turistickou atrakcí. Stane se zajímavou zprávou pro média, turistickým tahákem a miláčkem lidí, nejen místních.

Třetím důvodem, možná nejdůležitějším pro investora, je, že transborder je nejlepší možné technické a ekonomické řešení. Porovnáme-li lávku s transbordérem, transbordér má šířku gondoly 2m a zatížení na 1m2 je totožný s lávkou. Ale lávka má zátěžovou plochu po celé své délce, tzn. 2x cca 40m, což je 80m2. Zátěž transbordéru je 2x 4m, což je 8m2. To znamená, že celkové zatížení transbordéru proti lávce je 1/10. Technicky nadaný posluchač by mohl namítnout, že existuje diagram příčinových sil, který tento výpočet poněkud koriguje, nicméně můžeme konstatovat, že zatížení nosné konstrukce transbordéru je několikanásobně nižší než u lávky a to má zcela jednoznačný vliv na dimenzování, váhu a tudíž i cenu.

Navíc v místě, kde má být transbordér zbudován, by v případě lávky bylo nutno vybudovat po obou stranách řeky náspy nebo rampy, které by stavbu ještě prodražily. Nemluvě o tom, že by byly z hlediska ochrany území proti povodním pravděpodobně zcela nepřijatelné.
Nosná konstrukce transbordéruje je vysoko nad hladinou povodně, kdežto gondola pro cestující se pohybuje na úrovni okolního terénu. Lidé tak nejsou nuceni překonávat náspy a výšky. Využívá se efektu, pro který byl tramsborder stavěn v ústí řek před velkými přístavy. Aby se lodě mohly dostat do přístavu a lidi nebyli nuceni stoupat nahoru a dolů přes vysoke mosty.

V případě povodně stačí přes jednoduchý kladkový mechanismus zvednout gondolu na úroveň hlavního trámu. V proudu povodně tak zůstanou jen nohy konstrukce, proti plovoucím objektům kryté vzrostlými stromy nebo zbudovanými klíny.

Za čtvrté – navrhli jsme transbordér z dřevěných trámů ztužených a spojených ocelovými prvky. Naše láska a úcta K Julesu Verneovi a jeho době je skutečně velká. Zvolili jsme proto zajímavý, technicky stále moderní systém tzv. Howeova vazníku – příhradové konstrukce s obráceným umístěním tlačených a tažených prvků. Pro svou ekonomičnost byl hojně používaný v poslední třetině 19. st. na velkých železných stavbách po celé Evropě, ale speciálně v Americe. Toto řešení je vzpomínkou na základní grundérské inženýrství, tak jak ho milujeme. Na práci inženýrů jako byl Gustav Eiffel. Ostatně i on udělal překrásný transbordér v přístavu v Marseille. Během našich studií byl pro nás velkou inspirací. Vracíme se k původním kořenům, vracíme se k romantice konstrukcí 19. st. Jsme ale přísně věcní a ekonomičtí.
K tomu patří i ochranná opatření výrazně zvyšující životnost dřevěné konstrukce. Hlavní vazník zastřešujeme plachtou připomínající křídla prvních letadel. Plachta je vypjatá nad vazníkem a zamezuje dešti a vodě, aby degradovala dřevěnou konstrukci. Tím životnost konstrukce stoupá z několika desítek let na víc než století. Tam, kde neni konstrukce kryta křídlem, tam používáme lokální krytí žárově zinkovaným ocelovým plechem. Na námi realizovaných rozhlednách se toto rešení velmi osvědčilo.

Gondola pojme pohodlně až 10 lidí, rodiny s kočárky, 6 cyklistů. Celé řešení je bezbariérové.

Díky velmi jednoduchému kladkovému mechanismu, může gondolu i s osádkou pohánět tahem za lano kdokoliv nezávisle na jeho síle, dítě i starší člověk. Kladkovy mechanismus umožňuje snadné přitažení gondoly z jedné strany řeky na druhou. Gondola transbordéru je poháněna lidskou silou, nevyžaduje tedy žádný motor ani zdroj proud. Je to ekologický dopravní prostředek s minimálními provozními náklady a bez rizika poruchy nebo urazu.

Abychom lano pohonu ochránili proti vandalismu, doporučujeme užít konopné lano s ocelovým pleteným jádrem, které je odolný proti pokusům ho poškodit.

prev next