KLINIKA MLADÁ BOLESLAV

Huť architektury Martin Rajniš - Martin Rajniš, David Kubík

foto ales jungmann 01
foto ales jungmann 02
foto ales jungmann 03
foto ales jungmann 04
foto ales jungmann 05
foto ales jungmann 06
foto ales jungmann 07
foto ales jungmann 08
foto ales jungmann 09
foto ales jungmann 10

Klinika Dr. Pírka nás na začátku roku 2016 vyzvala do soutěže. Zadání bylo vytvořit nemocnici, která zahrne prvky moderního zdravotnického zařízení a současně bude dýchat přátelským prostředím. Dalším předpokladem bylo vytvořit projekt, jenž bude citlivě zasazen do přírodního prostředí lesoparku v bezprostřední blízkosti skály.

Nová multifunkční budova ambulantních činností má za cíl odlehčit trvale přetěžované ambulantní části kliniky a zajistit dostatečnou kapacitu a komfort pacientům i zaměstnancům. Podařilo se zde uvést do provozu ambulantní péči v oboru kardiologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie, cévní chirurgie a lékárny.

Architektonické řešení budovy citlivě ctí hlavní účel, tedy poskytování lékařské péče. V budově je nejen ambulantní péče, fyzioterapie a lékárna, ale jsou zde také prostory pro odborné semináře a přednášky. Lidé zde najdou moderní čekárny, kavárnu a restauraci.

Severní strana směrem k ulici Na Celně je obložena velkými formáty pískovce až do výšky tří pater – materiál okolních skal. Na jižní straně je lehká bílá maximálně prosklená fasáda doplněná pevným horizontálním stíněním.

Cílem vedení kliniky bylo nejen vytvořit multifunkční zdravotnickou budovu, ale také ji co nejšetrněji zasadit do okolního prostředí.  To se podařilo. Budova je přímo spojena s parkem areálu lávkou pro pěší. Stavba obepíná skalní vyvýšeninu, na níž stojí starší část areálu kliniky. Jedná se o štíhlou měkce prohnutou hmotu, jež je svými geometrickými vlastnostmi podobná skále, u níž je umístěná.

Název: Nová budova Kliniky Dr.Pírka
Adresa: Na Celně 885, 293 01  Mladá Boleslav III
Autoři: Martin Rajniš, David Kubík
Spolupráce: Deltaplan
Investor: Klinika Dr. Pírka
Náklady: 95 mil Kč
Zastavěná plocha:  550 m2
Užitná plocha:  2300 m2
Obestavěný prostor:  8900 m3
Generální dodavatel: PP53
Projekt: 2016
Realizace: 2017
Foto: Aleš Jungmann
Ocenění: Stavba roku 2018 v kategorii za nejlepší investiční záměr
prev next