GULLIVER

01 gulliver dox zeppelin
02 gulliver dox zeppelin
03 gulliver dox zeppelin
04 gulliver dox zeppelin
05 gulliver dox zeppelin
06 gulliver dox zeppelin
07 gulliver dox zeppelin
08 gulliver dox zeppelin
09
10
11
12

Zadání: Vytvořit nad moderní industriální budovou Centra DOX jakousi nekorespondující strukturu absurdního organického tvaru, který by byl v kontrastu s existující architekturou DOXu.

Architektura: Výstavba obří dřevěné vzducholodi je dalším dokladem osobního přesvědčení ředitele Centra současného umění DOX Leoše Války, které se odráží i v celkové filozofii DOXu, že dokonce i v dnešním rychle se měnícím globalizovaném světě, kde platí, že nic, co nelze vypočítat, vyhodnotit nebo předvídat, nemá cenu riskovat, se věci dají dělat jinak. V roce 2013 Leoš Válka oslovil mezinárodně uznávaného architekta Martina Rajniše, držitele Ceny za přínos architektuře v oblasti udržitelného rozvoje za rok 2014 (Global Prize for Sustainable Architecture, 2014), aby se s ním podílel na realizaci toho, co sám nazývá „snem 12-letých kluků“. Martin Rajniš ve spolupráci s Davidem Kubíkem (Huť architektury), více než dva roky společně s odborníky na dřevěné konstrukce a ocel pracovali na návrhu 42 metrů dlouhé a 10 metrů široké konstrukci inspirované tvary obřích vzducholodí, které začaly křižovat oblohu na počátku dvacátého století.
Tvar vzducholodi je symbolický. První vzducholodě představovaly optimistické ideály nové doby bezprecedentního technologického pokroku. Svou pozoruhodnou monumentalitou a hypnotizující důstojností nepřestávaly fascinovat generace i dlouho poté, co zmizely z oblohy. Vzducholodě vždy ztělesňovaly věčnou lidskou touhu létat a zároveň určitý utopický ideál. Vzducholoď nad Centrem DOX nese jméno jedné z nejznámějších postav utopické literatury. Gulliver bude sloužit jako prostor pro setkávání současného umění s literaturou a program bude rozvíjet témata výstav Centra DOX, které charakterizuje kritická reflexe fungování dnešního světa.

Konstrukce a technologie : Délka 42,2 m, max. průměr 9,35 m, nejvyšší bod 24,35 m (tělo vzducholodě). Základní kostra vzducholodě se skládá ze 14 ks příhradových obručí z lepeného modřínového dřeva, umístěných v příčném směru v roztečích 2,2 – 3 m, které jsou vzájemně propojeny podélnými dřevěnými příhradovými prvky. Konstrukce je doplněna ocelovými lany. Nosná dřevěná konstrukce vzducholodě je zavěšena a ukotvena na nakloněnou ocelovou příhradovou mostovku, která současně tvoří nosný podklad pro vnitřní dřevěnou podlahu vzducholodi. Mostovka je podepřena dvojicí ocelových příhradových sloupů-bárek vedených podél fasád uvnitř dvora, které jsou osazené na nově zhotovené pilotované základy. Vykonzolovaná část mostovky zasahující nad část terasy je stabilizovaná v horizontálních směrech vzpěrou a táhly. Přístup do vzducholodě je řešen dvojicí ocelových schodišť. Základní dřevěná kostra vzducholodě je opláštěná modřínovými lamelami. Ke vzducholodi je připojena gondola, do které je přístup po žebříku z paluby vzducholodě. Celá konstrukce je zastřešena jednovrstvou transparentní membránovou ETFE folií. Vzducholoď je vybavena audiovizuální a světelnou technikou s možností celoročního provozu díky instalovaným infra panelům.

 

English:

In 2014, we were approached by the director and founder of the DOX Centre for Contemporary Art, Leoš Válka, who said he “needed something for the roof”. We sketched out two variants of original wooden structures and he loved them. But he called me the very next day to tell me he’d had a better idea: “We’ll do it like a zeppelin!” This was the birth of a project that first bore the working title Ark of Freedom and was later definitively renamed Gulliver.

The zeppelin form is symbolic. The first zeppelins represented the optimistic ideals of unprecedented technological progress. Their monumentality and hypnotic dignity continued to fascinate many generations even long after they had disappeared from the skies. Airships have always embodied the eternal human desire to fly, as well as a particular utopian ideal.

The basic skeleton of the zeppelin is composed of fourteen pieces of truss circles made from laminated larch wood, placed at intervals of two to three metres in a transverse direction, mutually interconnected by longitudinal wooden truss elements. The structure is braced by steel cables. The load-bearing wooden structure of the zeppelin is suspended by, and anchored to, a tilted steel-truss bridge, which also simultaneously serves as a load-bearing foundation for the interior wooden flooring of the zeppelin. Entry is via two steel staircases. The zeppelin’s foundational wooden skeleton is covered in larch segments, and the entire structure is roofed by a single layer of transparent ETFE foil.

The interior is fitted with audiovisual and lighting equipment. The infrared heating panels allow for year-round operation. Given its non-traditional location and interesting interior design, Gulliver has become a place for encounters with contemporary art and literature. There are discussions with leading Czech and international writers, poets, artists, and architects, as well as children’s programmes.

“Gulliver will inspire you and future generations to realise dreams that might seem impossible,” says Leoš Válka.

 

Název GULLIVER
Adresa Poupětova 1, 170 00 Praha 7
Autoři Leoš Válka, Martin Rajniš, David Kubík
Spoluautor Zbyněk Šrůtek
Spolupráce Zbyněk Šrůtek, Pavel Kocourek, Eva Fajkusová, Dvořák & partneři
Investor Centrum současného umění DOX
Náklady 25 mil Kč
Zastavěná plocha 322 m2 (dřevěná kostra vzducholodě), 161 m2 pochozí vnitřní plocha
Obestavěný prostor 2050 m3 (dřevěná kostra vzducholodě)
Generální dodavatel STYLBAU, s.r.o.
Hlavní dodavatelé TIMBER DESIGN s.r.o. – nosná dřevěná kostra, opláštění, zastřešení;
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. – ocelová konstrukce (pilíře + mostovka)
Projekt 2014 – 2015
Realizace 2016
Lokalita Praha 7 – Holešovice
Foto Petr Králík, Aleš Jungmann, Gabriel Urbánek

 

Ocenění:
– veřejný interiér roku 2016 – Gulliver
– Stavba roku 2017 – Cena ČKAIT
– XXIV.GRAND PRIX ARCHITEKTŮ / DESIGN – Gulliver
– Nadace dřevo pro život – Dřevěné interiéry roku 2018

prev next