SSBS / Prototyp W02

H.R.A. Hoffman Rajniš Architekti - Patrik Hoffman, Martin Rajniš

ssbs/w
ssbs/w
ssbs/w
ssbs/w
ssbs/w
ssbs/w
ssbs/w

Adresa: Praha, Česká republika
Projekt: 2003, Realizace: 2003-2004

Autorská zpráva
Náš ateliér (v té době H.R.A. – Hoffman Rajniš Architekti) vyvíjí od roku 2002 speciální stavebnicový konstrukční systém pro stavbu domů. Jeho základem jsou dřevěné konstrukční prvky propojované, zavětrované, spínané a zakládané řadou speciálních kovových prvků. Systém. Jehož patentování probíhá, jsme nazvali: „Special Scaffolding Building System“ – SBSS (Speciální lešeňový stavební systém); varianta užívající dřevo je označena Wood (W).
Systém je naprosto univerzální, ekonomický, montáž je snadná a poměrně rychlá. Do hotové stavby je možné kdykoliv zasáhnout, měnit ji, zvětšovat, zmenšovat. Prvky systému jsou po demontáži neporušené.
Vodorovné a svislé části nosné konstrukce tvoří dřevěné fošinkové prvky rozměrů 35 x 105 (210) mm. Z těchto elementu jsou sestavovány rámy, které tvoří nosné části podlah, stěn a stropů. Spoje dřevěných částí mezi sebou tvoří jednoduché kovové spojky, které lze jednoduše a rychle sestavit, ale i demontovat. Stavba nosného skeletu probíhá obdobně jako se sestavuje lešení. Systém SSBS je doplněn o kovové komplety zajišťující sepnutí (přepnutí), zavětrování i stavitelné založení dřevěných rámů. Spojky jsou konstruovány tak, aby na každou z nich mohl být uchycen stavitelný závěs nesoucí například základní prvky pláště, vybavení.

Vlastnosti systému
Systém SSBS (W) umožňuje mimořádnou flexibilitu jak při vzniku, tak i během existence stavby. Tím, že není potřeba stavbu zakládat, je možné stavět skoro kdekoli a v jakékoli situaci. V případě staveb dočasných se lze vyhnout i složitým a často neprůchodným procedurám v územních a stavebních řízeních. Montáž je poměrně jednoduchá a stavbu si je možné (po krátké instruktáži) sestavovat třeba jen v rámci rodiny. Smontujeme ji stejně snadno jako například kus nábytku z IKEA. Dřevěné prvky jsou lehké a poměrně levné. Nic se neřeže, nevrtá, nebrousí, jen se utahují spoje. Ekonomické parametry jsou v porovnání s tradičními technologiemi velmi konkurenceschopné. Naše rychle se měnící životy tak dostávají stavbu stejně proměnlivou a dynamickou.

Prototyp SSBS (W) 02
Obytný ateliér v zahradě. Cílem našich klientů (rodiny se třemi dětmi) bylo získat k poměrně tmavému přízemí pro byt, práci a odpočinek prosvětlený prostor, v němž se stavba prolíná s přírodou. Na dřevěný nosný systém SSBS (W) je upevněn skleněný plášť. Realizace je stíněna domem a stromy. Téma symbiózy stromů, rostlin, kamenů, skla, dřevěných roštů s akcenty kovových spojů představuje základní motiv tohoto domu. Určité náznaky zenového stavitelství nejsou nahodilé. Stavba je částečně sezónní. Rodiče se prozatím separovali od dětí průsvitnými paravanovými stěnami. Každý prostor má přímé spojení se zahradou.
Na severní stíněné straně obytného domu jsme do poměrně úzké a speciálně upravené zahrady navrhli obytný ateliér. Obdélným půdorysem se přimyká k domu a s přízemními pokoji je propojen trojicí prosklených dveří. Zahrada stoupá o patro východním směrem, její opěrné stěny tvoří před boční stranou ateliéru malé atrium.

Užití systému SSBS přináší řadu výhod
Velmi rychlá montáž.
Stavba je založena bez pevných základů na štěrkovém loži na kovových stavitelných patkách.
Vodorovný i svislý rošt je z hotových dřevěných dílů (zde smrk).
Je možné jej během velmi krátké doby demontovat.
Ateliér má celoskleněný plášť, tvořený tabulemi dvojskla v rámech z pozinkované ocelové pásoviny.
Zavětrování a sepnutí konstrukce tvoří soustava ocelových lan s napínáky.
Všechny spoje jsou rektifikovatelné.
Díly podlahy tvoří sendvičová konstrukce – jasanová průmyslová mozaika na deskách OSB.

prev next