Kompletní video ze křtu knihy CZECH HOUSES

Křest knihy proběhl na fakultě architektury. V průběhu křtu vystoupilo 11 majitelů publikovaných domů. Netradiční a originální prezentace architektury. Vystoupení všech majitelů spojovaly příjemné vzpomínky na tvůrčí proces návrhu domu i jeho realizaci. Úvodní slovo patřilo prof. Ladislavu Lábusovi – děkanu FA ČVUT, kmotrem knihy byl prof. Miroslav Masák.

prev next