GULLIVER

01 gulliver dox zeppelin
02 gulliver dox zeppelin
03 gulliver dox zeppelin
04 gulliver dox zeppelin
05 gulliver dox zeppelin
06 gulliver dox zeppelin
07 gulliver dox zeppelin
08 gulliver dox zeppelin

Zadání: Vytvořit nad moderní industriální budovou Centra DOX jakousi nekorespondující strukturu absurdního organického tvaru, který by byl v kontrastu s existující architekturou DOXu.

Architektura: Výstavba obří dřevěné vzducholodi je dalším dokladem osobního přesvědčení ředitele Centra současného umění DOX Leoše Války, které se odráží i v celkové filozofii DOXu, že dokonce i v dnešním rychle se měnícím globalizovaném světě, kde platí, že nic, co nelze vypočítat, vyhodnotit nebo předvídat, nemá cenu riskovat, se věci dají dělat jinak. V roce 2013 Leoš Válka oslovil mezinárodně uznávaného architekta Martina Rajniše, držitele Ceny za přínos architektuře v oblasti udržitelného rozvoje za rok 2014 (Global Prize for Sustainable Architecture, 2014), aby se s ním podílel na realizaci toho, co sám nazývá „snem 12-letých kluků“. Martin Rajniš ve spolupráci s Davidem Kubíkem (Huť architektury), více než dva roky společně s odborníky na dřevěné konstrukce a ocel pracovali na návrhu 42 metrů dlouhé a 10 metrů široké konstrukci inspirované tvary obřích vzducholodí, které začaly křižovat oblohu na počátku dvacátého století.
Tvar vzducholodi je symbolický. První vzducholodě představovaly optimistické ideály nové doby bezprecedentního technologického pokroku. Svou pozoruhodnou monumentalitou a hypnotizující důstojností nepřestávaly fascinovat generace i dlouho poté, co zmizely z oblohy. Vzducholodě vždy ztělesňovaly věčnou lidskou touhu létat a zároveň určitý utopický ideál. Vzducholoď nad Centrem DOX nese jméno jedné z nejznámějších postav utopické literatury. Gulliver bude sloužit jako prostor pro setkávání současného umění s literaturou a program bude rozvíjet témata výstav Centra DOX, které charakterizuje kritická reflexe fungování dnešního světa.

Konstrukce a technologie : Délka 42,2 m, max. průměr 9,35 m, nejvyšší bod 24,35 m (tělo vzducholodě). Základní kostra vzducholodě se skládá ze 14 ks příhradových obručí z lepeného modřínového dřeva, umístěných v příčném směru v roztečích 2,2 – 3 m, které jsou vzájemně propojeny podélnými dřevěnými příhradovými prvky. Konstrukce je doplněna ocelovými lany. Nosná dřevěná konstrukce vzducholodě je zavěšena a ukotvena na nakloněnou ocelovou příhradovou mostovku, která současně tvoří nosný podklad pro vnitřní dřevěnou podlahu vzducholodi. Mostovka je podepřena dvojicí ocelových příhradových sloupů-bárek vedených podél fasád uvnitř dvora, které jsou osazené na nově zhotovené pilotované základy. Vykonzolovaná část mostovky zasahující nad část terasy je stabilizovaná v horizontálních směrech vzpěrou a táhly. Přístup do vzducholodě je řešen dvojicí ocelových schodišť. Základní dřevěná kostra vzducholodě je opláštěná modřínovými lamelami. Ke vzducholodi je připojena gondola, do které je přístup po žebříku z paluby vzducholodě. Celá konstrukce je zastřešena jednovrstvou transparentní membránovou ETFE folií. Vzducholoď je vybavena audiovizuální a světelnou technikou s možností celoročního provozu díky instalovaným infra panelům.

 

Název GULLIVER
Adresa Poupětova 1, 170 00 Praha 7
Autoři Leoš Válka, Martin Rajniš, David Kubík
Spoluautor Zbyněk Šrůtek
Spolupráce Zbyněk Šrůtek, Pavel Kocourek, Eva Fajkusová, Dvořák & partneři
Investor Centrum současného umění DOX
Náklady 25 mil Kč
Zastavěná plocha 322 m2 (dřevěná kostra vzducholodě), 161 m2 pochozí vnitřní plocha
Obestavěný prostor 2050 m3 (dřevěná kostra vzducholodě)
Generální dodavatel STYLBAU, s.r.o.
Hlavní dodavatelé TIMBER DESIGN s.r.o. – nosná dřevěná kostra, opláštění, zastřešení;
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. – ocelová konstrukce (pilíře + mostovka)
Projekt 2014 – 2015
Realizace 2016
Lokalita Praha 7 – Holešovice
Foto Petr Králík, Aleš Jungmann

 

Ocenění:
– veřejný interiér roku 2016 – Gulliver
– Stavba roku 2017 – Cena ČKAIT
– XXIV.GRAND PRIX ARCHITEKTŮ / DESIGN – Gulliver
– Nadace dřevo pro život – Dřevěné interiéry roku 2018

prev next